Zarządzaj skutecznie swoim biznesem

 

System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych.

System Forte wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, przyczynia się do wzrostu efektywności oraz minimalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi wobec konkurencji oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności. Pozwala szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosować do nich strukturę firmy.

Korzyści biznesowe

 

Forte to zintegrowany system oparty na wspólnej bazie danych, obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary biznesowe i procesy w przedsiębiorstwie: finanse, informację zarządczą, sprzedaż, zasoby ludzkie, majątek firmy. Wspiera pracę różnych struktur organizacji na każdym jej szczeblu od zarządu, poprzez kadrę managerską po ekspertów i specjalistów, umożliwiając planowanie i efektywne wykorzystanie zasobów oraz pełne wsparcie w procesie decyzyjnym.

 

System Zarządzania Forte automatyzuje wiele typowych czynności biznesowych, jest najbardziej przyjazny użytkownikowi w segmencie średnich i dużych firm, pozwala na szybkie wdrożenie się do pracy z systemem. Łatwo go dopasować do indywidualnych potrzeb czy specyficznych procesów zachodzących w firmie. Jest w pełni otwarty na rozwiązania zewnętrzne oraz zintegrowany ze środowiskiem pracy (MS Office, Outlook, Lotus i in.)

Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym. Skalowalność umożliwia dopasowanie Systemu Forte do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami firmy, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów czy zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.