System Symfonia wspomaga zarządzanie w małych i średnich firmach. W jego skład wchodzą programy: Finanse i Ksiegowość, Analizy Finansowe, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Płace, Handel, Faktura, Mała Księgowość, e- Dokumenty, e-Deklaracje. Programy działają samo- dzielnie lub współpracują ze sobą, wymieniając dane. System w wysokim stopniu automatyzuje prace – pozwala skoncentrować się na istotnych problemach firmy. Precyzja zastosowanych narzędzi umożliwia wnikliwą analizę i dokładne planowanie, zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym. Z Symfonią bez trudu zapanujesz nad wszystkimi zagadnieniami firmy.

Symfonia to system:

  • zaprojektowany i wykonany w całości przez polską firmę informatyczną – w pełni zgodny z polskim prawodawstwem; dostosowany do zmian w przepisach związanych z przystąpieniem Polski do UE; konsultowany z Ministerstwem Finansów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, odpowiada polskim realiom dzięki uwzględnianiu uwag i sugestii ponad 151 000 Użytkowników
  • elastyczny – daje możliwość modyfikacji wzorcowych ustawień, pozwala na tworzenie własnych dokumentów, raportów i zestawień
  • w wysokim stopniu zautomatyzowany – wszystkie niezbędne raporty i zestawienia tworzone są za naciśnięciem jednego klawisza
  • zdecydowanie przyspiesza pracę – istnieje możliwość stworzenia wzorców dla powtarzających się operacji
  • umożliwia dotarcie do wszystkich potrzebnych informacji – pozwala na stosowanie różnorodnych kryteriów podczas przeszukiwania, filtrowania i sortowania baz danych
  • prosty w obsłudze – obszerny, bogato ilustrowany podręcznik prowadzi Użytkownika krok po kroku, wbudowana w każdy program szczegółowa pomoc, dostępna jest w każdym momencie pracy
  • zapewnia bezpieczeństwo pracy – kontroluje poprawność wykonywanych działań pod względem rachunkowym, chronologii wydarzeń oraz kompletności informacji
  • chroni dane przed dostępem osób niepowołanych – posiada system haseł, umożliwia przyznawanie zakresu uprawnień poszczególnym Użytkownikom, a także uniemożliwia odczyt danych za pomocą innych programów
  • stale aktualizowany – konsekwentnie rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów, Użytkownik otrzymuje kolejne wersje w postaci uaktualnień (upgrade)

opak 3