opak 1Symfonia Produkcja

Program wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, gospodarowanie kosztami oraz ewidencjonowanie powstałych odpadów. Usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych. Sprzyja optymalizacji produkcji i wpływa na znaczne obniżenie bieżących wydatków.

Zalety programu Produkcja:

Wygodne planowanie i definiowanie technologii produkcji

 • definiowanie kart technologicznych, pozwalających na tworzenie różnych wariantów do tego samego wyrobu z uwzględnieniem różnych surowców, operacji, odpadów lub kosztów,
 • przypisanie do receptury dowolnych wydruków w postaci rysunków technicznych, kart technologicznych itd.,
 • symulowanie kosztów produkcji określonej partii,
 • sprawdzanie czasochłonności wykonania danej partii,
 • prognozowanie i szacowanie wartości potencjalnych kontraktów,
 • tworzenie planu produkcyjnego uwzględniającego ilość wyrobu oraz technologię produkcji,
 • możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji,
 • możliwość generowania zlecenia głównego i podzlecenia na niezbędne półprodukty.

Łatwe tworzenie zlecenia produkcyjnego

 • możliwość łatwego pobrania wszystkich składników receptury w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości,
 • organizacja zgodna z hierarchią produkcji,
 • możliwość pobierania i zwracania pojedynczych materiałów,
 • możliwość zaewidencjonowania materiałów innych niż zdefiniowane w technologii,
 • możliwość zaewidencjonowania składników uszkodzonych,
 • możliwość zaewidencjonowania nadwyżek,
 • możliwość zaewidencjonowania kosztów dodatkowych (np. usługa podwykonawcy),
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w programie Symfonia Handel,
 • rejestracja czasu pracy.

Operacje i koszty dodatkowe

 • możliwość stworzenia własnego słownika operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z produkcją,
 • możliwość wykorzystania słowników do kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji.  Przejrzyste raportowanie
 • definiowanie dowolnego zestawu raportów na podstawie danych dostępnych z jednego, centralnego miejsca,
 • eksportowanie raportów do formatów: pdf,  rtf,  doc, xls,
 • graficzna prezentacja raportów dzięki dodatkowemu narzędziu Kreator Raportów. 

Integracja z programem Symfonia Handel

 • Symfonia Produkcja współpracuje z programem Symfonia Handel, z  którym jest ściśle zintegrowana. Oba programy bazują na wspólnych kartotekach towarowych, dokumentach magazynowych, zamówieniach i zdefiniowanych magazynach. W ramach integracji, oba programy mogą korzystać z automatycznych księgowań dokumentów, m.in.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt.

opak 2