opak 1e-Dokumenty

Aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych, będących w obiegu przedsiębiorstwa m.in.: faktur elektronicznych, umów elektronicznych. Jest też centralnym miejscem, gdzie przechowywane są informacje o rachunkach bankowych, przelewach elektronicznych, operacjach na rachunku bankowym.

Program e-Dokumenty gwarantuje bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi. Umożliwia ich wysyłanie oraz przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zalety programu e-Dokumenty:

Wygoda i łatwe zarzadzanie dokumentami elektronicznymi

 • Symfonia e-Dokumenty została zaprojektowana w taki sposób, aby stanowiła jedno, centralne archiwum dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, generowane przez programy linii Symfonia, zarówno faktury elektroniczne, jak i zlecenia przelewów elektronicznych oraz wyciągi bankowe, mogą być bezpiecznie gromadzone i przechowywane. Dzięki temu można szybko i łatwo wyszukać potrzebny dokument

Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów

 • możliwość szybkiego dostępu do archiwum dokumentów elektronicznych, np.: e-faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów z dokumentami,
 • automatyczne archiwizowanie dokumentów przechowywanych w systemie, pozwalające na łatwe ich odszukanie,
 • wyeliminowanie drukowania dokumentów elektronicznych, np.: e-faktur (przechowywanie w formie elektronicznej),
 • przechowywanie dokumentów w bazie danych (pracującej na wysoce wydajnym silniku bazy danych MySQL firmy Oracle®), założonej na serwerze wskazanym przez Klienta,
 • archiwizacja bez odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych, np.: płytach CD, dysku komputera.

Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl

 • programy Symfonia Handel, Symfonia Faktura, Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Mała Księgowość za pośrednictwem aplikacji e-Dokumenty współpracują z serwisem miedzyfirmami.pl. Serwis umożliwia szybką, prostą i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych między kontrahentami biznesowymi,
 • wybrane aspekty prawno-podatkowe, związane z obiegiem dokumentów w serwisie, były przedmiotem opinii wiodącej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers. Bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych zapewniają protokół SSL (używany, m.in., do zabezpieczania bankowych połączeń transakcyjnych) oraz mechanizmy autentykacji i autoryzacji użytkowników,
 • serwis miedzyfirmami.pl znacząco upraszcza wymianę faktur elektronicznych. Unikalność rozwiązania polega na podpisaniu tylko jednej umowy przystąpienia do serwisu, która uprawnia do wymiany e-faktur ze wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi użytkownikami serwisu.

Integracja z programami Symfonia

 • Symfonia e-Dokumenty jest aplikacją ściśle współpracującą z programami:
  • Symfonia Finanse i Księgowość
  • Symfonia Handel
  • Symfonia Mała Księgowość
  • Symfonia Faktura
  • Symfonia Kadry i Płace
 • Dla pełnego obiegu faktur elektronicznych wymagane jest posiadanie, oprócz aplikacji e-Dokumenty, dwóch programów: jednego do wystawiania e-faktur sprzedaży (Symfonia Handel lub Symfonia Faktura) oraz drugiego do rejestrowania elektronicznych faktur zakupu (Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Mała Księgowość).
 • Obsługę przelewów elektronicznych w programie dopełnia integracja z aplikacjami linii Symfonia. Mechanizm współpracy polega na przesyłaniu poleceń przelewów z innych programów linii Symfonia do programu e-Dokumenty, gdzie są one akceptowane i wysyłane do banku. Ułatwieniem obsługi przelewów jest możliwość realizacji ich bez konieczności uruchamiania programu e-Dokumenty, poprzez kartoteki e-Przelewów w poszczególnych programach.

Usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu faktur w firmie

 • usprawnienie zarządzanie i archiwizacji dokumentami elektronicznymi, ułatwienie kontroli obiegu faktur
 • oszczędności oraz poprawa organizacji procesów biznesowych
 • wpływ na zwiększenie efektywności zespołu, szansa wykorzystania kompetencji pracowników księgowości do innych działań
 • znaczniki w programach linii Symfonia rozróżniające, które  faktury zostały wystawione w formie papierowej, a które w elektronicznej
 • rejestrowanie elektronicznych faktur zakupu bez względu na format - opisanie każdej danymi (m.in.: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania), umożliwiającymi łatwe odszukanie dokumentu
 • możliwość wystawienia duplikatu do każdej faktury, która jest ewidencjonowana w Symfonia e-Dokumenty
 • możliwość szybkiego odszukania potrzebnego dokumentu na każdym etapie procesu fakturowania

Zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur

 • automatyczne zapisanie faktur elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania
 • ograniczenie liczby błędów, standardowo występujących przy wprowadzaniu danych z faktur drukowanych do systemu informatycznego

Usprawnienie procesu wysyłki dokumentów

 • szybsze dotarcie faktury elektronicznej do kontrahentów z pominięciem tradycyjnej drogi dostarczenia przez pocztę, wypełnienia stosownych dokumentów np.: książki nadawczej, ewentualności zagubienia dokumentu w trakcie wysyłki
 • możliwość wysyłania faktury elektronicznej natychmiast po wystawieniu i podpisaniu pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika na wskazany adres mailowy
 • możliwość szybszego rozliczenia się między kontrahentami

Bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi

 • zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego kontrahenta (pewność, co do tożsamości kontrahenta i weryfikacja, czy treść pliku nie została zmieniona po jego podpisaniu
 • możliwość wysyłania faktur elektronicznych wyłącznie do kontrahentów, których oświadczenia zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zarejestrowano w aplikacji
 • rejestracja wystawionych faktur elektronicznych i wszelkich dokonywanych w nich zmian wraz z informacją o Użytkowniku, który ich dokonał

opak 2